Bc. Lenka Kožíšková

Vedení účetnictví

 

Účetnictví musí vést každý podnikatel (ať už živnostník nebo právnická osoba - tedy společnost). Z této povinnosti jsou stanovené určité výjimky. Účetnictví nemusí vést podnikatelé - fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku, jejichž roční obrat nepřesáhl 25 milionů korun. V takovém případě však tito podnikatelé stejně musí vést alespoň daňovou evidenci (což je jakési mírně zjednodušené účetnictví) nebo evidenci příjmů a pohledávek, pokud uplatňují výdaje paušálem. (viz zákon o účetnictví a zákon o dani z příjmů)

 

Vedení účetnictví zahrnuje:

 • zaúčtování faktur přijatých a vydaných
 • zaúčtování pokladních dokladů a bankovních výpisů
 • zaúčtování zápočtů, dobropisů, interních účetních dokladů a dalších
 • měsíční nebo čtvrtletní zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty (u plátců)
 • zpracování souhrnného hlášení k dani z přidané hodnoty
 • roční zpracování přiznání k dani z příjmů
 • čtvrtletní zálohy a roční přiznání k silniční dani (u plátců)
 • další daňová přiznání a jiné úřední formuláře podle individální situace
 • inventarizace účtů na konci období
 • zpracování účetní závěrky (běžné roční, případně mezitimních v průběhu roku dle individálních požadavků
 • zpracování libovolného finančního reportingu podle přání klienta (přehledy dlužníků a věřitelů, finanční analýzy, atd.)
 • zpracování mzdového účetnictví (výplatní pásky, hlášení na úřady atd.)
 • zastupování před finančním úřadem a správou sociálního zabezpečení, spolupráce s auditory
 • další úkony dle individuální situace

 

Samozřejmostí je vedení účetnictví tak, aby odpovídalo všem zákonným požadavkům, ale také tak, aby bylo dosaženo co možná nejlepší daňové optimalizace.

 

Pozn.: Zpracování finančního a mzdového účetnictví jsou dvě relativně samostatné oblasti a je možné je od sebe oddělit. Můžu tedy pro Vás zpracovávat např. pouze finanční účetnictví s tím, že mzdové účetnictví bude zajišťovat jiný subjekt.

 

 

Účetnictví vedu v ekonomickém softwaru POHODA, případně na libovolném účetním a ekonomickém softwaru, který si sami pořídíte.

 

Zpracování může probíhat u mě nebo přímo u Vás ve firmě na Vašem firemním zařízení.

 

Předávání dokladů probíhá individuálně na základě dohody, tak aby bylo možné zpracovat účetnictví včas s ohledem na různé termíny jako např. podání daňového přiznání atd. Nejčastěji jsou dokumenty předávány přímo osobně buď u Vás nebo u mě, případně zasílány poštou nebo messengerem. Účetní výstupy, dle Vašich požadavků, jsou pak zasílány nejčastěji elektronicky prostřednictvím e-mailu.

Provádím také rekonstrukce účetnictví. Rekonstrukce nebo-li zpětné sestavení účetnictví se dělá např. v případech, kdy dosud vedené účetnictví nezobrazovalo věrně skutečnou realitu a je tedy potřeba ho doplnit a opravit tak, aby se tohoto věrného stavu dosáhlo.

 

obrázek - formuláře

Vyhledávání

Kontakt

Bc. Lenka Kožíšková Praha Tel.: 725 175 749
ICQ: 213563965