Bc. Lenka Kožíšková

Poradenství

Poradenství v oblasti účetnictví zahrnuje např.:

  • vytvoření metodiky vedení účetnictví
  • vytvoření účetních směrnic
  • metodická pomoc při účtování, příp. účetní supervize (tj. dohled a kontrola vašeho účetnictví)

 

Poradenství v oblasti finančního řízení podniku obsahuje např.:

  • navržení systému manažerského účetnictví, tak aby zachycovalo efektivitu jednotlivých podnikových činností a sloužilo pro strategické řízení podniku
  • zhodnocení efektivity podnikání a navržení opatření ke zlepšení
  • zhodnocení investičních záměrů z hlediska efektivnosti

 

Poradenství pro začínající podnikatele:

  • pomoc při výběru vhodné formy podnikání (živnostník, s.r.o., v.o.s,...)
  • pomoc se založením společnosti s ručením omezeným, vyřízením živnostenského oprávnění aj.
  • konzultace ohledně způsobu vedení účetnictví a evidence jiných podnikatelských dokumentů

Vyhledávání

Kontakt

Bc. Lenka Kožíšková Praha Tel.: 725 175 749
ICQ: 213563965